เชิญร่วมแข่งขันตอบปัญหาด้านพระพุทธศาสนา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันพฤหัสบดี ที่ 1 สิงหาคม 2562


 

เชิญร่วมแข่งขันตอบปัญหาด้านพระพุทธศาสนา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันพฤหัสบดี ที่ 1 สิงหาคม 2562

มิ.ย. 15, 2019หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาข่าวการศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรม0


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมชมงานวันวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2562 ซึ่งจะมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย โดยหนึ่งในกิจกรรมนั้นคือการตอบปัญหาด้านพระพุทธศาสนา จึงเชิญร่วมแข่งขันตอบปัญหาด้านพระพุทธศาสนา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันพฤหัสบดี ที่ 1 สิงหาคม 2562 โดยมีรายละเอียดการแข่งขันดังนี้

  1. ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์การเข้าร่วมแข่งขัน
  2. นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องเป็นผู้กำลังเรียนอยู่ในระดับช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4แต่ละโรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกินช่วงชั้นละ 2 ทีม ทีมละไม่เกิน 2 คน
  3. การแข่งขันจะกำหนดเอาทีมที่ได้คะแนนสูงสุดและทำแบบทดสอบเร็วที่สุดเป็นทีมชนะเลิศ
  4. การแข่งขันใช้ระบบแข่งขันผ่าน Applications Quizizz สามารถดาวน์โหลด และศึกษาวิธีการใช้งานได้จากเวปไซต์ https://quizizz.com (นักเรียนจะต้องมีโทรศัพท์มือถือที่โหลดแอพและอินเตอร์เน็ตในการร่วมกิจกรรม)
  5. ข้อสอบเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 100 ข้อ หนึ่งข้อต้องตอบภายในเวลา 30 วินาที ขอบเขตเนื้อหาที่ใช้ในการแข่งขัน มีดังนี้

1. หลักพุทธธรรม 60%  2. ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา  20% 3. ความรู้ทั่วไป 20 %

  1. โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าการร่วมแข่งขันต้องนำสำบัตรประชาชนของผู้เข้าร่วมแข่งขัน พร้อมรับสำเนาถูกต้อง (ให้ขีดคร่อมระบุการเข้าร่วมการแข่งขัน) ส่งกรรมการกำกับการแข่งขันในวันแข่ง
  2. รายละเอียดการแข่งขัน วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11.00 – 12.00 น. สถานที่ ห้องเรียน 36.03.09 อาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 3
  3. โรงเรียนที่ส่งนักเรียนสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://gg.gg/e8rz2

 

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *